155 stomatološke ordinacije
70 ordinacija opće medicine
12 specijalističkih pedijatrijskih ordinacija
13 specijalističkih ginekoloških ordinacija
12 ispostava hitne medicinske pomoći (HMP / ZHM)
5 ortodontskih ordinacija
3 kućne njege
1 fizikalna terapija
1 gastroenterološka ordinacija
1 dermatološka ordinacija
2 psihijatrijske ordinacije
1 poliklinika
2 oftalmološke poliklinike
1 citološka ordinacija